Scurtă prezentare a Bisericii Penticostale “Betania” din Deva
         Biserica Penticostală Betania din Deva face parte din Cultul Creștin Penticostal din România și aparține administrativ de Comunitatea Regională Arad.

         Primii credincioși penticostali din Deva,  se întâlneau în zona stadionului, în casa fratelui Becsey, care avea și rolul de conducător al bisericii. Din anul 1948 aceștia, se întruneau în casa sorei Șerban Sofia din Viile Noi, pastorul bisericii fiind fratele  Lipovan Ilie, ajutat de fratele Sanislav Constantin. În anul 1950, odată cu organizarea mișcării penticostale din România, credincioșii penticostali din Deva s-au  mutat în casa fratelui  Lipovan Ilie din strada Braniște nr. 4, fratele Lipovan Ilie devenind  primul pastor recunoscut oficial în Biserica Penticostală din Deva.  Biserica din strada Braniște nr. 4,  avea în anul 1950, aproximativ 30 – 35 de membri majori.

         Înmulțirea treptată a membrilor bisericii, a căror număr a ajuns  la peste 100 în anul 1965, a impus  mărirea lăcașului de rugăciune; prin extinderea construcției, s-a reușit dublarea suprafeței acestuia.

         În anul 1969 vine în Deva, din Valea Jiului, în interes de serviciu, fratele prezbiter Avramescu Dimitrie care a devenit ajutorul principal al pastorului Lipovan Ilie.  Fratele Lipovan Ilie fiind înaintat în vârstă și bolnav, îl primește cu multă bucurie, deoarece numărul credincioșilor crescuse considerabil, ajungând la aproape 200, iar fratele Lipovan avea  nevoie de ajutor în slujba pastorală.

         În 15 mai 1970, zona în care se afla biserica și casa pastorului Lipova Ilie a fost inundată. Nivelul apei atingând cote considerabile, a afectat puternic construcția, fapt care l-a marcat atât de mult pe pastorul Lipovan încât, a doua zi, face un infarct miocardic, în urma căruia inima acestuia se oprește pentru totdeauna. În locul fratelui Lipovan Ilie, rămâne slujitor al bisericii fratele prezbiter Avramescu Dimitrie.

         În anul 1972 s-a mutat în Deva fratele Ghergely Dezideriu care, a lucrat împreună cu fratele Avramescu  Dimitrie  până în septembrie 1973, când, în cadrul Conferinței Penticostale Regionale, s-a făcut o nouă sectorizare: fratele Avramescu Dimitrie preluând, în calitate de   pastor,  Biserica Penticostală din Deva, iar fratele Ghergely Dezideriu , Biserica Penticostală din Hunedoara.

         Înmulțirea membrilor  a creat premisele unei mai bune organizări a activităților bisericești. Astfel s-a înființat corul bisericii, primul dirijor fiind fratele Lazăr Viorel. Pentru copii și tineret s-a constituit o orchestră, a cărei fondator a fost fratele Cazan Cornel din Simeria.

         Cu toate restricțiile impuse de regimul comunist, numărul credincioșilor a continuat să crească, ajungând în anii 1989 – 1990 la aproximativ 750 de membri. Un număr semnificativ dintre aceștia aveau domiciliul în satele din apropierea Devei, unde nu existau biserici penticostale.

         Libertatea adusă de revoluția din 1989 precum și spațiul insuficient pe care îl avea biserica în strada Braniște, a determinat desprinderea unui grup de peste o sută de membri și constituirea, în anul 1990, a unei noi biserici penticostale în Deva, actuala Biserică Emanuel. S-au înființat noi biserici penticostale în localitățile limitrofe, cu membrii bisericii care aveau domiciliu în aceste localități (Vețel, Leșnic, Balata, Târnăvița, etc. )

         Credincioșii rămași în componența Bisericii Penticostale din str. Braniște, având oportunitatea construirii unui nou local de rugăciune, au făcut demersurile necesare pentru obținerea autorizației de construire în locul celui vechi,  puternic afectat și degradat de inundații. Construcția a început în anul 1991 și s-a finalizat în anul 1998, când a avut loc inaugurarea noului edificiu.

         În anul 2002 se desprinde un nou grup de credincioși, care aveau domiciliul în zona Micro 15 și împreună cu alți credincioși din Biserica Penticostală Emanuel, care locuiau în aceeași zonă,   înființează a treia biserică penticostală din  Municipiul Deva, actuala biserică Muntele Sionului, situată pe str. Victor Babeș nr. 43.

         Din momentul inaugurării, biserica rămasă în locația actuală, este denumită  Biserica Penticostală Betania – Deva.  De atunci, în Biserica Betania, s-au botezat aproape  400 de persoane, s-au oficiat peste 130 de căsătorii și aproximativ 200 de binecuvântări de copii; multe din familiile tinere, care s-au căsătorit în biserică, au plecat însă peste hotare sau în alte orașe. Cu toate acestea a existat o preocupare pentru copiii și tinerii rămași în biserică, atât în cadrul Școlii duminicale, cât și în cadrul activității de tineret. Cu ajutorul părinților, mulți dintre copii au obținut, de-a lungul anilor,  premii importante în cadrul concursului biblic Talantul în negoț. De asemenea Conferințele județene de tineret, organizate de către Biserica Betania, au atras sute de tineri din bisericile  județului Hunedoara și județele limitrofe.

         Cu toată migrația tinerilor spre centrele universitare sau străinătate, cu ajutorul Domnului, biserica s-a bucurat de o dezvoltare continuă, ajungând la peste 500 de membri majori. Încă de mici, copiii au posibilitatea să cânte în orchestră, iar ulterior în fanfară și corul bisericii.

         Au fost ordinați noi slujitori pentru bisericile arondate,  unde  se organizează  servicii de evanghelizare, susținute de Biserica Betania.

         Privind în urmă putem spune  cu bucurie și profundă recunoștință „până aici Dumnezeu ne-a ajutat”.

         Fie ca binecuvântarea Domnului să rămână peste Biserica Betania!

Ce credem?
 1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, fără greșeală și singura noastră normă în viața de credință.
 2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
 3. Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul.
 4. Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.
 5. Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din țărână.
 6. Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.
 7. Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut și face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.
 8. Noi credem că mântuirea este condiționată de credință, pocăință și nașterea din nou.
 9. Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor.
 10. Noi credem că îndreptățirea credinciosului stă în jertfa Domnului Isus Hristos și se primește prin credință, de la Dumnezeu, odată cu mântuirea.
 11. Noi credem că roada credincioșilor izbăviți de păcat este sfințirea.
 12. Noi credem în relația directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea și postul fiind două dintre cele mai eficiente modalități de apropiere de divinitate.
 13. Noi credem că Botezul în apă, ce se acordă persoanelor care cred și care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
 14. Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morții Domnului Isus Hristos.
 15. Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.
 16. Noi credem în făgăduința Botezului cu Duhul Sfânt pentru toți credincioșii.
 17. Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
 18. Noi credem că atât naștere din nou cât și botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
 19. Noi credem în vindecările divine.
 20. Noi credem în existența Bisericii lui Dumnezeu fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar și viu.
 21. Noi credem că preoția Vechiului Așezământ a fost înlocuită în Noul Așezământ prin slujbele spirituale rânduite în biserică: apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători.
 22. Noi credem că lucrătorii Evangheliei sunt ordinați în lucrare prin punerea mâinilor și rugăciunea făcută de către slujitorii lui Dumnezeu îndreptățiți să facă acest lucru.
 23. Noi credem că toți membrii Bisericii lui Dumnezeu au îndatoriri și drepturi.
 24. Noi credem că familia prin căsătorie este o instituție divină așezată de Dumnezeu.
 25. Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor.
 26. Noi credem că dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios.
 27. Noi credem în datoria credincioșilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
 28. Noi credem că duminica este ziua Domnului.
 29. Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali față de stat și față de autoritățile statului.
 30. Noi credem că suntem datori să-i iubim pe toți oamenii, indiferent de rasă, naționalitate sau convingere religioasă.
 31. Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos și în evenimentele escatologice care vor urma: răpirea Bisericii, necazul cel mare și arătarea lui Anticrist, venirea Domnului Isus Hristos în slavă, Împărăția lui Dumnezeu pe pământ sau Mileniul, judecata finală a omenirii și înlocuirea ordinii actuale cu un Cer nou și un pământ nou.
Orar servicii

Luni 19:00 – 21:00: Repetiții fanfară


Marti 18:00 – 20:00: Rugăciune


Miercuri 18:00 – 20:00: Repetiții cor


Joi 18:00 – 20:00: Rugăciune și evanghelizare


Vineri 19:00 – 21:00: Repetiții fanfară


Sâmbată 16:00 – 18:00: Repetiții orchestră
Sâmbată 19:00 – 20:00: Părtășie tineret


Duminică 9:00 – 12:00: Rugăciune și evanghelizare
Duminică 18:00 – 20:00: Evanghelizare